jueves, 19 de marzo de 2009

NOTICIAS SOBRE EL EXAMEN DEL PRÓXIMO 23 DE MARZO PARA 4º DE LA ESO

Benvolguts alumnes:
amb la noble fi que pugueu preparar el vostre pròxim examen, ací van algunes indicacions:

1º Els temes objecte d'examen són:
- La crisi de l'antic règim a Espanya: la revolució liberal i la construcció de l'estat liberal en el nostre país.
- La independència de les colònies espanyoles d'Amèrica.
- el mapa polític d'Amèrica.

L'estructura de l'examen és la següent:
1º Una qüestió sobre vocabulari.
2º Un text acompanyat de preguntes sobre el seu contingut i els fets amb els quals es relaciona. 3º Dues preguntes per a explicar algun aspecte parcial dels temes estudiats-
4º Un test sobre els processos històrics compresos en el tema.
5º El mapa polític d'Amèrica, sobre el qual caldrà indicar el nom del país amb el seu capital.

Recordeu, a més, que el mateix dia heu de lliurar la llibreta de treball (tot el realitzat al llarg de la segona avaluació) i la fulla d'autoavaluació.

Salutacions