viernes, 28 de noviembre de 2008

NOTICIAS SOBRE L' EXAMEN DEL 2/XII (4 at. ESO)

De cara a l'examen del pròxim dimarts, 2 de desembre, recordeu:

Temes que caldrà estudiar:
- l'Espanya del segle XVIII (Guerra de Successió, Reformisme il·lustrat, etc.)
- la Independència dels EEUU (guerra i revolució política).
- El mapa polític d'Espanya: províncies, capitals de província i comunitats autònomes.

Estructura de l'examen:
- 2 textos amb tres preguntes cadascun.
- El mapa polític d'Espanya.

Qualsevol dubte pot ser atesa en aquest mateix blog. Espere les vostres consultes.
Bon cap de setmana.

lunes, 10 de noviembre de 2008

INFORMACIÓ SOBRE L'EXAMEN DEL DIJOUS 13 DE NOVEMBRE

TEMES A ESTUDIAR:

- L'ANTIC RÈGIM: concepte, formes de govern, formes d'organització social i economia.
- LA IL.LUSTRACIÓ: concepte i principis o idees bàsiques, principals il.lustrats i idees que defensen i crítiques que fan a l'antic règim, les terories econòmiques del segle XVIII i els vehicles de difusió del pensament il.lustrat. El despotisme il.lustrat.

De cara a la preparació de l'examen, us informe sobre l'estructura del mateix:

  • 1º Una qüestió sobre vocabulari: caldrà repassar el vocabulari dels temes, ja que d'ací eixiran els tres "conceptes" a definir.
  • L'explicació d'un tema, que es correspondrà amb algun dels epígrafs dels temes estudiats.
  • 3º Dos textos amb preguntes referides al seu contingut i als temes amb els quals es relacionen.
Algunes consideracions sobre l'examen:

Abans
de l'examen:
- Cal no deixar l'estudi per a l'últim moment.
- Resulten molt útils els esquemes elaborats per un mateix o els proporcionats pel professor, per al repàs dels temes a estudiar.
- Cal cercar el significat de totes les paraules que no entenguem.
- Convé no deixar dubtes sense resoldre, ja siga consultant a algun company o al professor (en classe o a través d'aquest blog).

Durant l'examen
:
- llegiu bé les preguntes, totes les preguntes, abans de contestar. Consulteu amb el professor qualsevol dubte sobre l'enunciat.
- Fixeu-vos en el valor que se li assigna a cada pregunta, de manera que les vostres respostes s'ajusten en quantitat i qualitat a la puntuació que apareix entre parèntesi al costat de la pregunta.
- Responeu al que es pregunta.
- Recordeu que en tota avaluació, no només es puntua el que està bé, sinó que també s'avalua, però en negatiu, el que està malament, els errors que es cometen o allò que no s'explica.
- Cuideu l'ortografia i la sintaxi, ja que si no expliquem bé allò que sabem i hem estudiat, és com si no ho sapiguerem.

I, finalment, estudieu.

RECORDEU QUE COMENCEN L'EXAMEN A LES 10.35 HS.