lunes, 12 de noviembre de 2012

LAS UNIFICACIONES DE ITALIA Y DE ALEMANIA. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.


 
Para aquellos que en clase se distraen (o son distraídos por otros) y pasean por este blog. Un balance final de los dos procesos de unificación nacional que modificaron el mapa de Europa y los equilibrios políticos entre potencias. Ojo a la nueva Alemania.

jueves, 18 de octubre de 2012

EL LIBERALISMO: ALGUNOS ESQUEMAS

Los esquemas anteriores ofrecen una visión global sobre los fundamentos ideológicos del liberalismo político, así como la evolución que esta ideología sufre a lo largo del s. XIX.

jueves, 20 de septiembre de 2012

EL ANTIGUO RÉGIMEN (L'ANTIC RÈGIM)
Un buen MAPA CONCEPTUAL que nos ofrece una visión global sobre las sociedades europeas hasta el s. XVIII. Si queréis tener más esquemas sobre aspectos parciales del llamado antiguo régimen, podéis hacer clic en la etiqueta ANTIGUO RÉGIMEN.

lunes, 30 de abril de 2012

NOTICIAS 1 er. EXAMEN 4º ESO (3ª EVALUACIÓN)

-->

Els Imperis colonials del món contemporani

NOTICIES SOBRE L'EXAMEN DEL 10 DE MAIG 4º ESO A - B
LES GRANS TENSIONS INTERNACIONALS
1 er. EXAMEN DE LA TERCERA AVALUACIÓU. D. VI : L' ÈPOCA DE L' IMPERIALISME (1875-1918)Objectius conceptuals:

1 . L'imperialisme i les seues causes.

2 . Conquesta, organització i explotació de les colònies.

3 . El repartiment del món: la formació dels imperis colonials.

4 . Les conseqüències del colonialisme.

5 . Les causes de la Primera Guerra Mundial (1914-18).

6 . El desenvolupament de la guerra i les seues característiques.

7 . L'organització de la pau: tractat de Versalles, nou mapa d'Europa i creació de la Societat de Nacions.


OBJECTIUS CONCEPTUALS ENUNCIATS COM A PREGUNTES


1. Assenyala i explica els factors que van determinar l'expansió imperialista en l'últim terç del s. XIX.

2 . Quins van ser els imperis més importants? Quins territoris ocupaven?

3 . Assenyala i explica les característiques de les diferents formes d'organització que els imperis van aplicar en les seues possessions colonials.

4 . Explica les repercussions que el colonialisme europeu va tenir sobre els pobles i països dominats.

5 . Assenyala i explica les causes que van provocar la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

6 . Assenyala les etapes de la Primera Guerra Mundial i les característiques més importants de la mateixa.

7 . Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial: el nou mapa d'Europa (la remodelació política del continent) i el Tractat de Versalles (les condicions imposades a Alemanya).

8 . Què era la Societat de Nacions? Quins eren els seus objectius principals? Que problemes va haver d'enfrontar-se?


MODEL D'EXAMEN
L'examen constarà de:
-  dos blocs de preguntes sobre diferentes aspectes del objectius enunciats; les preguntes es plantejen al voltant de diferentes fonts (mapes, gràfics, imatges, text, etc.) del llibre de text.

- Un test (vertader/fals) sobre els mateixos objectius.