jueves, 16 de febrero de 2012

1 er. EXAMEN 2ona. AVALUACIÓ 4t. ESO. Llistat de temes i objectius.


ESTIMATS ALUMNES de 4t. A i 4t B:

Ací us deixe tota la informació referida als próxims examens sobre la U. D III.  Planifiqueu el vostre temps i aclariu totes les dubtes abans del dia de l'examen. Aprofiteu aquest espai per a demanar aclariments i resoldre problemes conceptuals. Reviseu les repostes donades a les preguntes plantejades als cursos anteriors.UD 3. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES:1 er. control
UD 3.1. L’augment demogràfic i l’expansió agrícola.
UD 3.2. L’Era del maquinisme.
UD 3.3. La revolució dels transports.
UD 3.4. El capitalisme industrial.
UD 3.5. La segona fase de la industrialització.

UD 3.6. La nova societat industrial
  
2 n control
UD 3.7. El moviment obrer: marxisme, anarquisme i internacionalisme.
DOSSIER: la ciutat industrial
MAPA polític d' Amèrica
 


OBJECTIUS CONCEPTUALS (es formulen com a preguntes, pero es poden plantejar de diferents maneres):

Primer control:
 1. Explicar què entenem per “Revolució Industrial”, assenyalant els principals canvis que s’hi van produir.
 2. Explicar la “Revolució Demogràfica” en el context de la Revolución Industrial.
 3. Explicar la “Revolució Agrícola” en el context de la Revolució Industrial.
 4. Explicar qué entenem per “sistema fabril de producció” i les inovacions técniques que ho feren posible.
 5. Explicar quins sectors industrials (tèxtil i siderùrgic), com i per què, foren els pioners del procés industrialitzador.
 6. Explicar què entenem per “Revolució dels transports” i els factors que la feren posible, així com les conseqüències que es derivaren d’ella.
 7. Explicar les característiques del nou sistema econòmic capitalista en el context de la Primera Revolució Industrial.
 8. Explicar què és el “Liberalisme Econòmic” i assenyalar els seus principis bàsics.
 9. Explicar el paper dels bancs i les finançes en el desenvolupament industrial.
 10. Explicar les fases d’expansió de la industrialització durant el seglo XIX.
 11. Explicar els factors que feren posible el desenvolupament de la Segona Revolució Industrial.
 12. Explicar què era la “concentració industrial” i els tipus de concentració que s’hi desenvolupen durant la 2 ona. Revolució Industrial.
 13. Explicar les noves formes d’organització de la producció i el treball que s’hi desenvolupen durant la 2 ona. Revolució Industrial.
 14. Tenir una visió global i sintetitzada del procés industrialitzador (una mena de resum dels diferents factors que feren possible la Revolució Industrial).
 15. Explicar les característiques de la nova societat industrial.
 Segon control:
 1. Explicar l'origen i desenvolupament de les primeres organizacions obreres.
 2. Explicar les característiques del marxisme i del socialisme.
 3. Explicar les característiques del anarquisme i les diferències esencials amb el marxisme.
 4. Explicar què es l'internacionalsime obrer i en quines organitzacions es va plasmar.
 5. Explicar l'origen de les conmemoracions del dia 1 de maig i del 8 de març.
 6. Explicar les característiques de les noves ciutats industrials.

CONCEPTES BÀSICS Definició breu però suficient dels següents termes (alguns impliquen una síntesi d’un objectiu conceptual): 

 Revolució Industrial, Explosió demogràfica, Sistema Norfolk, Sistema Fabril, Economia de Mercat, lliurecanvisme, Proteccionisme, Capitalisme, Liberalisme Econòmic, Borsa de Valors, Taylorisme, Concentració Industrial, moviment obrer, ludisme, sindicat, marxisme, anarquisme, internacionalisme obrer.

FONTS BÀSIQUES PER A L’ESTUDI I PREPARACIÓ DE L’EXAMEN:
1. Mapa de la unificació d’Itàlia i d’Alemanya. (pàg. 40)
2. Discurs de Bismarck, 1862, sobre la unificació d’Alemanya. (pàg. 41)
3. Gràfic de l’evolució de la població anglesa, 1730-1800. (Pàg. 46)
4. Gràfic de la població a Europa i al món, 1800-1900. (pàg. 46)
5. Dibuix d’una fàbrica tèxtil. (pàg. 48)
6. Mapa de la xarcia ferroviària europea. (pàg. 50)
7. Mapa de la industrialització a Europa cap al 1850. (pàg. 53)

8. Textos sobre marxisme i anarquisme de les pàgs. 60-61.

ESTRUCTURA DEL PRIMER EXAMEN:
1. Una pregunta de vocabulari bàsic.
2. Algunes preguntes sobre aspectes parcials dels enunciats en els objectius conceptuals.
3. Una/o més fonts (mapa, gráfic, text, etc.) amb preguntes relacionades amb el seu contingut.


ESTRUCTURA DEL SEGON EXAMEN:
1. Un test (V/F)
2. el mapa

miércoles, 15 de febrero de 2012

EL MOVIMEINTO OBRERO (1º DE BACHILLERATO)

La Internacional (L'Internationale en francés) es la más famosa canción del movimiento obrero. Está considerado como el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos comunistas y socialistas. La letra original, en francés, es de Eugène Pottier, y fue escrita en 1871dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888 Pierre Degeyter la musicalizó.

Un video con abundante imaginería socialista y comunista, para entender la dimensión simbólica de la Internacional.
La letra de este Himno obrero:
¡Arriba, parias de la Tierra!
¡En pie, famélica legión!
Atruena la razón en marcha:
es el fin de la opresión.
Del pasado hay que hacer añicos.
¡Legión esclava en pie a vencer!
El mundo va a cambiar de base.
Los nada de hoy todo han de ser.
Agrupémonos todos,
en la lucha final.
El género humano
es la internacional. (Bis)
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo liberar,
soplemos la potente fragua
que el hombre libre ha de forjar.
Agrupémonos todos,
en la lucha final.
El género humano
es la internacional. (Bis)
La ley nos burla y el Estado
oprime y sangra al productor;
nos da derechos irrisorios
no hay deberes del señor.
Basta ya de tutela odiosa,
que la igualdad ley ha de ser:
"No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber".
Agrupémonos todos,
en la lucha final.
El género humano
es la Internacional. (Bis).