jueves, 18 de diciembre de 2008

TREBALL DE RECUPERACIÓ PER A L'ALUMNAT DE 4at. DE L'ESO

Qui ha de realitzar aquest treball?

Tots aquells alumnes que hagen suspès el segon examen de la 1a. avaluació, encara que el resultat final en aquesta primera avaluació haja estat d'aprovat. Aquells alumnes que hagen suspès els dos exàmens la 1a. avaluació hauran de realitzar, a més, un examen de recuperació, la data de la qual fixarem al tornar de les vacances de Nadal.


INDICACIONS SOBRE EL TREBALL:

El treball haurà de contenir, obligatòriament, els següents apartats:

- Situació de les colònies britàniques de nordamérica abans de la independència.

- Les causes que van originar la guerra de la independència.

- El desenvolupament de la guerra i la seua conclusió.

- El model d'estat sorgit de la independència: idees polítiques que ho inspiren i institucions de govern. La constitució dels EEUU.

- Conclusions: una valoració personal argumentada sobre la importància d'aquest fet històric.

- Bibliografia consultada ( o pàg. web visitades)

L'extensió mínima del treball haurà de ser de cinc folis per una cara. El termini de lliurament: a la volta de les vacances de nadal, el 8 de gener.

El treball es farà a mà.

Qualsevol dubte sobre aquest treball serà atesa en aquesta mateixa entrada.

Bon Nadal i profitoses vacances.

lunes, 1 de diciembre de 2008

RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEDAS SOBRE EL EXAMEN...

Per fi us heu animat!

Anem per parts:

- el mapa polític d'Espanya: cal saber-se el nom de les províncies, els seus capitals i el nom i capital de totes les comunitats (i ciutats autònomes) d'Espanya. L'examen cal fer-lo en valencià. L'examen sobre el mapa, encara que ho fem al mateix temps, tindrà una nota diferenciada. Recordeu que, a més, cada error serà penalitzat amb un encert menys.

Sobre els conceptes:

- Decrets de Nova Planta (1707): Van ser les lleis que, després de la derrota dels regnes de la Corona d'Aragó, que havien donat suport a l'aspirant austríac al tron d'Espanya, enfront de les tropes borbòniques de Felipe de Anjou, es van imposar en els territoris d'Aragó, València, Catalunya i Balears. Suposaran l'abolició dels furs (lleis) i institucions d'autogovern d'aquests territoris, que quedaran assimilats a les lleis de Castella (castellanització). Se'ls imposa com càstig per haver-se rebel·lat durant la guerra de succesió (1701-1713), però també perquè el rei pretén establir les mateixes lleis en tota Espanya (uniformització legal). Aquests decrets suposaran, a més, un reforçament del poder de la Corona, que nomenarà a les autoritats militars, judicials i municipals directament, així com l'establiment del castellà com llengua oficial en aquests regnes. Finalment, totes les persones del regne podran ocupar càrrec en qualsevol província d'Espanya (abans només podien ocupar-lo en les seues "regnes" respectius). -

- Sobre els Pactes de família: afig al que assenyales que es van signar tres d'aquests pactes i que pretenien, en virtut del parentiu que unia a ambdues monarquies, reforçar militar i diplomàticament als borbons espanyols i francesos enfront dels seus enemics a Europa (G. Bretanya, Holanda i Àustria, sobretot).

- Sobre la República federal: es tracta d'una forma de govern i d'estat en la qual el poder emana del poble o la nació (sobirania nacional), però, a més, els estats o territoris que componen el país (o estat) conserven part del poder i disposen d'institucions d'autogovern i comnpetencias legislatives.

- Sobre la República presidencialista: es tracta d'un sistema de govern republicà en el qual la constitució atorga al president el poder executiu i la capacitat per a designar als membres del govern.

- La Pau de Utrecht (1713) és el nom del tractat de pau que van signar Espanya i G. Bretanya per a posar fi a la Guerra de successió a la Corona espanyola (1701-1713). En virtut d'aquest tractat Espanya perdia el seu imperi a Europa (països Baixos, Itàlia, etc.) i cedia a Gran Bretanya el Penyal de Gibraltar i Menorca.

Totes aquestes intervencions seran convenientment gratificades, per rigorós ordre d'arribada.