lunes, 30 de abril de 2012

NOTICIAS 1 er. EXAMEN 4º ESO (3ª EVALUACIÓN)

-->

Els Imperis colonials del món contemporani

NOTICIES SOBRE L'EXAMEN DEL 10 DE MAIG 4º ESO A - B
LES GRANS TENSIONS INTERNACIONALS
1 er. EXAMEN DE LA TERCERA AVALUACIÓU. D. VI : L' ÈPOCA DE L' IMPERIALISME (1875-1918)Objectius conceptuals:

1 . L'imperialisme i les seues causes.

2 . Conquesta, organització i explotació de les colònies.

3 . El repartiment del món: la formació dels imperis colonials.

4 . Les conseqüències del colonialisme.

5 . Les causes de la Primera Guerra Mundial (1914-18).

6 . El desenvolupament de la guerra i les seues característiques.

7 . L'organització de la pau: tractat de Versalles, nou mapa d'Europa i creació de la Societat de Nacions.


OBJECTIUS CONCEPTUALS ENUNCIATS COM A PREGUNTES


1. Assenyala i explica els factors que van determinar l'expansió imperialista en l'últim terç del s. XIX.

2 . Quins van ser els imperis més importants? Quins territoris ocupaven?

3 . Assenyala i explica les característiques de les diferents formes d'organització que els imperis van aplicar en les seues possessions colonials.

4 . Explica les repercussions que el colonialisme europeu va tenir sobre els pobles i països dominats.

5 . Assenyala i explica les causes que van provocar la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

6 . Assenyala les etapes de la Primera Guerra Mundial i les característiques més importants de la mateixa.

7 . Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial: el nou mapa d'Europa (la remodelació política del continent) i el Tractat de Versalles (les condicions imposades a Alemanya).

8 . Què era la Societat de Nacions? Quins eren els seus objectius principals? Que problemes va haver d'enfrontar-se?


MODEL D'EXAMEN
L'examen constarà de:
-  dos blocs de preguntes sobre diferentes aspectes del objectius enunciats; les preguntes es plantejen al voltant de diferentes fonts (mapes, gràfics, imatges, text, etc.) del llibre de text.

- Un test (vertader/fals) sobre els mateixos objectius.