lunes, 10 de noviembre de 2008

INFORMACIÓ SOBRE L'EXAMEN DEL DIJOUS 13 DE NOVEMBRE

TEMES A ESTUDIAR:

- L'ANTIC RÈGIM: concepte, formes de govern, formes d'organització social i economia.
- LA IL.LUSTRACIÓ: concepte i principis o idees bàsiques, principals il.lustrats i idees que defensen i crítiques que fan a l'antic règim, les terories econòmiques del segle XVIII i els vehicles de difusió del pensament il.lustrat. El despotisme il.lustrat.

De cara a la preparació de l'examen, us informe sobre l'estructura del mateix:

  • 1º Una qüestió sobre vocabulari: caldrà repassar el vocabulari dels temes, ja que d'ací eixiran els tres "conceptes" a definir.
  • L'explicació d'un tema, que es correspondrà amb algun dels epígrafs dels temes estudiats.
  • 3º Dos textos amb preguntes referides al seu contingut i als temes amb els quals es relacionen.
Algunes consideracions sobre l'examen:

Abans
de l'examen:
- Cal no deixar l'estudi per a l'últim moment.
- Resulten molt útils els esquemes elaborats per un mateix o els proporcionats pel professor, per al repàs dels temes a estudiar.
- Cal cercar el significat de totes les paraules que no entenguem.
- Convé no deixar dubtes sense resoldre, ja siga consultant a algun company o al professor (en classe o a través d'aquest blog).

Durant l'examen
:
- llegiu bé les preguntes, totes les preguntes, abans de contestar. Consulteu amb el professor qualsevol dubte sobre l'enunciat.
- Fixeu-vos en el valor que se li assigna a cada pregunta, de manera que les vostres respostes s'ajusten en quantitat i qualitat a la puntuació que apareix entre parèntesi al costat de la pregunta.
- Responeu al que es pregunta.
- Recordeu que en tota avaluació, no només es puntua el que està bé, sinó que també s'avalua, però en negatiu, el que està malament, els errors que es cometen o allò que no s'explica.
- Cuideu l'ortografia i la sintaxi, ja que si no expliquem bé allò que sabem i hem estudiat, és com si no ho sapiguerem.

I, finalment, estudieu.

RECORDEU QUE COMENCEN L'EXAMEN A LES 10.35 HS.

2 comentarios:

Sonia dijo...

En el examen de dema, sobre el mapa polític, hi ha que estudiarse: -les comunitats autonomes, -les provincies,-les capitals de comunitats autónomes i -la capital de provincia i la provincia no?
I sobre la historia que tenim que estudiar, posa en l'apartat de la independència dels estats units les tretze colònies angleses... que gaudien de certa autonomia, veuen incrementat el control polític i econòmic de la metropoli.. que és, en aques cas, la metropoli?

Amneris dijo...

en el examen de dema es necessari estudiar-lo en valencià?, o es pot estudiar en castellà?