jueves, 16 de febrero de 2012

1 er. EXAMEN 2ona. AVALUACIÓ 4t. ESO. Llistat de temes i objectius.


ESTIMATS ALUMNES de 4t. A i 4t B:

Ací us deixe tota la informació referida als próxims examens sobre la U. D III.  Planifiqueu el vostre temps i aclariu totes les dubtes abans del dia de l'examen. Aprofiteu aquest espai per a demanar aclariments i resoldre problemes conceptuals. Reviseu les repostes donades a les preguntes plantejades als cursos anteriors.UD 3. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES:1 er. control
UD 3.1. L’augment demogràfic i l’expansió agrícola.
UD 3.2. L’Era del maquinisme.
UD 3.3. La revolució dels transports.
UD 3.4. El capitalisme industrial.
UD 3.5. La segona fase de la industrialització.

UD 3.6. La nova societat industrial
  
2 n control
UD 3.7. El moviment obrer: marxisme, anarquisme i internacionalisme.
DOSSIER: la ciutat industrial
MAPA polític d' Amèrica
 


OBJECTIUS CONCEPTUALS (es formulen com a preguntes, pero es poden plantejar de diferents maneres):

Primer control:
 1. Explicar què entenem per “Revolució Industrial”, assenyalant els principals canvis que s’hi van produir.
 2. Explicar la “Revolució Demogràfica” en el context de la Revolución Industrial.
 3. Explicar la “Revolució Agrícola” en el context de la Revolució Industrial.
 4. Explicar qué entenem per “sistema fabril de producció” i les inovacions técniques que ho feren posible.
 5. Explicar quins sectors industrials (tèxtil i siderùrgic), com i per què, foren els pioners del procés industrialitzador.
 6. Explicar què entenem per “Revolució dels transports” i els factors que la feren posible, així com les conseqüències que es derivaren d’ella.
 7. Explicar les característiques del nou sistema econòmic capitalista en el context de la Primera Revolució Industrial.
 8. Explicar què és el “Liberalisme Econòmic” i assenyalar els seus principis bàsics.
 9. Explicar el paper dels bancs i les finançes en el desenvolupament industrial.
 10. Explicar les fases d’expansió de la industrialització durant el seglo XIX.
 11. Explicar els factors que feren posible el desenvolupament de la Segona Revolució Industrial.
 12. Explicar què era la “concentració industrial” i els tipus de concentració que s’hi desenvolupen durant la 2 ona. Revolució Industrial.
 13. Explicar les noves formes d’organització de la producció i el treball que s’hi desenvolupen durant la 2 ona. Revolució Industrial.
 14. Tenir una visió global i sintetitzada del procés industrialitzador (una mena de resum dels diferents factors que feren possible la Revolució Industrial).
 15. Explicar les característiques de la nova societat industrial.
 Segon control:
 1. Explicar l'origen i desenvolupament de les primeres organizacions obreres.
 2. Explicar les característiques del marxisme i del socialisme.
 3. Explicar les característiques del anarquisme i les diferències esencials amb el marxisme.
 4. Explicar què es l'internacionalsime obrer i en quines organitzacions es va plasmar.
 5. Explicar l'origen de les conmemoracions del dia 1 de maig i del 8 de març.
 6. Explicar les característiques de les noves ciutats industrials.

CONCEPTES BÀSICS Definició breu però suficient dels següents termes (alguns impliquen una síntesi d’un objectiu conceptual): 

 Revolució Industrial, Explosió demogràfica, Sistema Norfolk, Sistema Fabril, Economia de Mercat, lliurecanvisme, Proteccionisme, Capitalisme, Liberalisme Econòmic, Borsa de Valors, Taylorisme, Concentració Industrial, moviment obrer, ludisme, sindicat, marxisme, anarquisme, internacionalisme obrer.

FONTS BÀSIQUES PER A L’ESTUDI I PREPARACIÓ DE L’EXAMEN:
1. Mapa de la unificació d’Itàlia i d’Alemanya. (pàg. 40)
2. Discurs de Bismarck, 1862, sobre la unificació d’Alemanya. (pàg. 41)
3. Gràfic de l’evolució de la població anglesa, 1730-1800. (Pàg. 46)
4. Gràfic de la població a Europa i al món, 1800-1900. (pàg. 46)
5. Dibuix d’una fàbrica tèxtil. (pàg. 48)
6. Mapa de la xarcia ferroviària europea. (pàg. 50)
7. Mapa de la industrialització a Europa cap al 1850. (pàg. 53)

8. Textos sobre marxisme i anarquisme de les pàgs. 60-61.

ESTRUCTURA DEL PRIMER EXAMEN:
1. Una pregunta de vocabulari bàsic.
2. Algunes preguntes sobre aspectes parcials dels enunciats en els objectius conceptuals.
3. Una/o més fonts (mapa, gráfic, text, etc.) amb preguntes relacionades amb el seu contingut.


ESTRUCTURA DEL SEGON EXAMEN:
1. Un test (V/F)
2. el mapa

22 comentarios:

Anónimo dijo...

Tomàs, quina es la resposta de la pregunta 17?

I en vocabulari, què és: capitalisme, liberalisme econòmic, llei de l'oferta i la demanda, lliure iniciativa i lliure competència? :$ esque no ho tinc molt clar.

Gràcies per contesta abans de les nou, Alba (de 4ºA)

TOMPEREZ dijo...

Alba, la pregunta 17 fa referència a la nova organització industrial (revisa el capitol 5.2., àg. 55 del llibre de text). Es tracta d'explicar què és la fabricació en sèrie i el taylorisme, així com la seua aplicació per part de H. Ford a la indústria de l'automòbil.
Respecte al vocabulari, sembla que no has fet tot el que cal per a comprendre aquests conceptes. La major part estan relacionats amb els principis i característiques del nou sistema econòmic consolidat arran la industrialització (capítol 4, el capitalisme industrial, pàg. 52). El capitalisme és el nom que rep el nou sistema econòmic (revisa els seus trets), la llei de l'oferta i la demanda la tens en el requadre "Per a saber-ne més", així com la resta de termes. Tots fan referència als principis que determinen el funcionament de l'economia de mercat i el capitalisme. Repasa'ls i veuràs que no és tan complicat.

Lorenzo dijo...

Tomas, quina es la definició de Concentració industrial?

TOMPEREZ dijo...

La concentració industrial es dóna quan empreses distintes s'uneixen o signen acords per a eliminar la competència entre elles, o repartir-se el mercat. Aquest fenomen es produeix durant la segona revolució industrial amb la finalitat de garantir la rendibilitat de les inversions realitzades per a aplicar les noves tecnologies. El resultat seran grans conglomerats empresarials amb tendència al monopoli. Es van donar diferents modalitats: horitzontal (cártel) i vertical (trust), a més de l'Holding.

Alba Marías dijo...

Tomás,en la primera pregunta, no trobe les conseqüències de les dues primeres onades revolucionàries, pense que només és que va triomfar en alguns països i en altres va fracasar, a qué es refereix exactament? Gràcies.

TOMPEREZ dijo...

Hola Alba.
Es refereix exactament al que estas dient. Les conseqüències fan referèncie als resultats de les dues ónades; és a dir: on triomfen i on fracassen i si es produeix quelcom canvi de règim polític (observa el cas de França, on es produeix la caiguda de la monarquia borbònica i la instauració de la monarquia orleanista en la persona del rei Lluis Felip; també el cas de Grecia, on triomfa la independència)o, pel contrari, la situació es manté dintre dels sistema absolutista.
Una salutació.

Alba Marías dijo...

Tomás,respecte a la pregunta 11 que diu que expliquem les característiques del nou sistema económic capitalista, en quin apartat del llibre correspon? A la pregunta 12 pregunta el liberalisme económic, hi ha que possar el mateix? Gràcies.

TOMPEREZ dijo...

Hola Alba.
Capitalisme és el sistema econòmic i liberalisme la ideologia (els principis) que ho fonamenta i justifica el seu funcionament. Es tracta de dos conceptes complementaris. Al llibre a l'apartat 4.1. tens, en primer lloc, una explicació del "Liberalisme" (i al requadre per a saber-ne més, un aclariment i profundització)i, després, els trets del sistema capitalista a partir dels principis enunciats. També pots revisar els esquemes que hi ha al blog sobre aquests conceptes.

Rosa Maria dijo...

Tomás no se muy bien que hay que poner en el concepto de explosión demográfica en el vocabulario. Y en la última pregunta, la 18. Gracias.

Sara dijo...

Tomàs, a la pregunta 5 y 8 no entenc molt bé que he de posar perquè al dir que expliquem de manera general ¡m'he perdut!

Gràcies :D, Sara (de 4ºA)

TOMPEREZ dijo...

Hola Sara.
La pregunta 5 us obliga ha fer una sintesis del que entenem per "revolución industrial" (concepte), assenyalant els principals canvis que hi la porduiren:
- revolució demogràfica
- revolució agrícola
- les innovacions tecnològiques i el desenvolupament dels sectors pioners (tètil i siderúrgic)
- la revolució dels transports i el comerç
Es tracta de fer un resum que sintetitze de forma global tot el procés de canvi.
a la pregunta 8:
Si tornes a llegir la informació que el llibre t'aporta la pàgina 48, dintre del capítol de l'era del maquinisme, obtindrás la informació necessària: en tot cas, es tracta de que expliques qué entenem per sistema fabril de producció : el procés pel qual la concentració de màquines i obrers en instalacions fabrils (fàbriques), on la divisió del treball farà posible un augment de la productivitat de l'obrer i de la producció total.

TOMPEREZ dijo...

Hola Rosa Maria.
El concepto de "Explosión demográfica" hace referencia a los cambios que se produjeron en la dinámica de la población a partir del s. XVIII y que tendrán como consecuencia el aumento sostenido y espectacular de la población. Tales cambios fueron:
- Una reducción progresiva de la mortalidad (incluyendo la infantil).
- El mantenimiento de la natalidad en altas tasas.
- Un elevado crecimiento naturals.
Los cambios demográficos están relacionados, a su vez, con los cambios que se están produciendo en la agricultura y la industria.

Sobre la 18:
Pues lo que dice, una "visión global" de lo que fue la Revolución Industrial, sabiendo establecer las relaciones que se produjeron entre las diferentes "revoluciones" que se produjeron:
- revolución demográfica
- revolución agrícola
- revolución tecnológica
- revolución en la fuentes de enrgía
- revolución en la forma de organizar la producción (fábricas y división del trabajo)
- revolución de los
transportes y del comercio, así como de las finanzas.

El objetivo es que tengáis una visión completa, aunque resumida, de todo el proceso.
Un saludo

Sara dijo...

Tomàs! a la pregunta 10 diu que digues també les conseqüències, tinc que explicar tan sols el descobriment del ferrocarril o també he de parlar dels canvis respecte al comerç? I a la pregunta 15, que he de resumir?

Gràcies, Sara (4ºA)

Álvaro dijo...

Tomàs, al llibre, en la unificació d'Alemanya diu que el canceller Otto von Bismark la unifica mitjançant les guerres, però sols parla de guerres que va fer contra França i Àustria; també va lluitar contra els estats alemanys per anar annexionant-los-els?

TOMPEREZ dijo...

Hola Sara.
La revolució dels transports i el desenvolupament del comerç estan lligades, per tant ha d'explicar-lo de manera conjunta.
Pel que fa referència l'objectiu 15: explicar qué va ser la Segona Revolució Industrial tal qual, sense més històries.

TOMPEREZ dijo...

Hola Álvaro.
El procés d'unificació d'alemanya va estar, en efecte, plegat de guerres:
- amb Dinamarca (guerra que el vostre llibre s'estalvia, al 1864).
- amb Austria, al 1866 (derrotada a Sadowwa).
- amb França al 1870 (derrotada a Sedan).

A l'any 1867 es crea la Confederació d'alemanya del Nord que incloia molts estats alemanys que, de forma voluntària, s'havien plegat a l'unificació impulsada per Prúsia. Altres estats alemanys (sobretot al sud) católics temien l'imperialisme prusià i conbatiren a Prúsia al costat de França, però finalment tots quedaren sota el domini del rei de Prúsia, nomenat emperador del II Reich alemany a Versalles.

Álvaro dijo...

Tomàs, podries dirme quina és la resposta la pregunta 17? (Es refereix al Taylorisme?). Gràcies.

TOMPEREZ dijo...

Hola Àlvar.
Taylorisme es el nom que li donem a una nova forma d'organització del treball y la producció que consisteix, bàsicament, en una simplificació de les tasques que realitza el treballador (recorda a Chaplin en Temps Moderns) amb la finalitat que aquest puga repertir-les de forma ràpida i continua; d'aquesta manera s'aconsigueix augmentar la productivitat del treballador i, obviament, la producció final reduint, al mateix temps, costos. La instal·lació de cadenes de producció i la fabricació en sèrie de productes idéntics serà el pas següent. Els principis que fonamenten aquesta forma d'organització foren enunciats per l'ingenyer F. Taylor i es basaven en que una major divisió del treballa augmenta la productivitat de l'obrer. El primer fabricant que va possar en pràctica aquests principis fou H. Ford a les seues fàbriques d'automòbils. La combinació de taylorisme y la producció en sèrie i en cadena, va permitir produir cotxes a preus més baixos (augmentant la seua demanda) i augmentar els beneficis. El resultat de tot aquest canvi és diu: FORDISME.

Sandra dijo...

Tomás, en la pregunta 5 ¿hay que sintetizar también los cambios de la segunda revolución industrial?
Sandra, 4º B

TOMPEREZ dijo...

Hola Sandra.
En la pregunta 5 no hace falta sinttizar los cambios de la 2ª rev. industrial, dado que son, en realidad, una continuación de los que se producen durante la primera.
Sobre taylorismo relee alguna respuesta anterior porque, aunque existe relación con el sistema fabril, son cosas distintas. Se trata, en realidad, de entender que primero se pasa del sistema artesanal a la "fábrica" (sistema fabril) y que, más adelante, se profundizará en la división del trabajo poniendo en práctica los principios del taylorismo. Lo primero es un cambio fundamental de la 1 rev. industrial, mientras que lo segundo es una innovación de principios del s. XX, durante la 2 rev. industrial.
Saludos

Ángela Valero dijo...

Tomas, he estado buscando los temas de los examenes y solo sale este examen, es solo este o hay alguno mas? esque alex y yo no estamos del todo seguros. un saludo.

TOMPEREZ dijo...

Hola Ángela.
Efectivamente, se trata de estos objetivos.
Un saludo.