miércoles, 12 de mayo de 2010

INFORMACIÓ PRÓXIM EXAMEN 4 t. ESO 3ª AVALUACIÓ


-->
Llistat d’objectius conceptuals del 2on. Examen de la 3ª avaluació
CIÈNCIES SOCIALS – 4 t. ESO
TEMA: LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ I LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1917-1931)
1. Explicar els factors que determinaren el declivi de la monarquia borbònica entre el 1917 i 1931.
2. Explicar els factors que determinaren la instauració de la dictadura de Primo de Rivera a Espanya i les mesures que va adoptar el nou règim polític.
TEMA: DE LA DICTADURA i LA MONARQUIA A LA II REPÚBLICA
3. Explicar les circumstàncies històriques en que va ser proclamada la II República a Espanya el 1931.
4. Assenaylar el nom i explicar la ideologia dels partits polítics i sindicats espanyols al 1931.
5. Explicar quines forçes polítiques formaren part del govern provisional de la II república i les primeres mesures que aquest va adoptar.
6. Explicar les característiques de la Constitució republicana del 1931 i la nova configuració de l’Estat que possibilitava.
7. Explicar el programa de reformes que es van impulsar durant el Bienni Reformista (1931-1933) i els objectius que pretenia el govern republicà.
8. Explicar quines forçes polítiques i grups socials s’hi oposaren a les reformes del govern republicà del primer bienni i per què.
9. Explicar les característiques polítiques del denominat Bienni Conservador (1933-1935).
10. Explicar els factors que determinaren les revoltes del 1934 i el seu desenvolupament i desenllaç.
11. Explicar què va ser el Front Popular.
12. Explicar qui, per què i com es va preparar el colp d’Estat contra la República el 1936.
TEMA: LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939)
13. Explicar per què el colp d’Estat contra la República es transforma en Guerra Civil.
14. Explicar per què la Guerra Civil espanyola va tenir tanta trascendència internacional.
15. Explicar per què parlem de guerra i revolució del procés que es va originar a la zona republicana durant la guerra.
16. Explicar les característiques del tipus d’Estat que van organitzar els sublevats a les zones que controlaven i les mesures que adoptaren.
17. Explicar les etapes i els principals esdeveniments de la Guerra Civil i el seu desenllaç.
18. Explicar les conseqüències que tinguè la Guerra Civil espanyola.
VOCABULARI BÀSIC:
Govern de concentració, Pistolerisme, Dictadura militar, República, Amnistia, Estat aconfessional, Educació laica, Descentralització de l’Estat, Latifundisme, Reforma Agrària, Feixisme, Comunisme, Colp d’Estat, Comité de No Intervenció, Brigades Internacionals, Anticlericalisme.
PERSONATGES HISTÒRICS I PAPER QUE DESENVOLUPAREN:
Miguel Primo de Rivera, Alfons XIII, Niceto Alcalà Zamora, Manuel Azaña, Victoria Kent, Clara Campoamor, José Mª Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera, Alejandro Lerroux, Lluís Companys, Calvo Sotelo, Santiago Casares Quiroga, Francisco Franco, General Mola, Fco. Largo Caballero, Juan Negrín.
FONTS PER A L’ESTUDI:
1. Justificació del colp d’Estat de Primo de Rivera (text, pàg. 169)
2. Documents per al debat a les Corts republicanes sobre el vot de les dones (pàg. 171)
3. Documents que justifiquen l’alçament militar del 1936 (pàg. 176)
4. El govern franquista: declaració de la Junta de Defensa Nacional de juliol de 1936 (text, pàg. 179)
5. Fotografies i cartels d’aquesta etapa (al llarg del tema).
ESTRUCTURA DE L’EXAMEN
1. Una pregunta del vocabulari bàsic.
2. Una pregunta sobre els personatges històrics protagonistes d’aquesta etapa.
3. Preguntes sobre aspectes parcials (com les formulades en el llistat d’objectius) dels temes estudiats.
4. Una font amb preguntes relacionades amb el seu contingut i procés històric.

No hay comentarios: